Szukaj
gitara
Menu Menu
Konto Konto
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0

Polityka prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych

Ważne: Nie wysyłamy niechcianych reklam, ofert, zapytań, spamu i nie profilujemy kontrahentów!
Chronimy dane i nie przekazujemy ich, z wyjątkiem realizacji wysyłek (Poczta, DHL, Sendego).

Firma SPIN Jarosław Niklewski, ul. Niska 3A/53, 00-179 Warszawa, otrzymuje dane osobowe dobrowolnie podczas zawierania z Państwem umowy, w szczególności:

 • imię, nazwisko, adres wysyłkowy, adres do faktury (jeśli jest wymagana), adres e-mail, adres IP, numer telefonu.
 • w przypadku przedsiębiorców dodatkowo: nazwa firmy i numer NIP

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji umowy, oraz wysyłki zamówionych towarów, realizacji płatności, obsługi reklamacji.
 • realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym wystawiania i przechowywania faktur, oraz dokumentów księgowych

Możemy przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi mamy zawartą umowę współpracy w celu realizacji umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw, oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególności możemy przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Podmioty te są zobowiązane do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie w celach realizacji umowy i powiadomienia o przesyłce.
 2. organom władzy, sądom, urzędom w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej, oraz do wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Zobowiązujemy się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych
 2. sprostowania Danych osobowych
 3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym")
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych
 5. przenoszenia Danych osobowych
 6. sprzeciwu

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt: Jarosław Niklewski, tel.22-831-56-47
http://www.mpit.gov.pl/media/50521/PrzewodnikMSP_RODO_2018.pdf

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl